ღვინის კლუბმა ახალი ღვინის ფესტივალისათვის ოჯახური ღვინოები შეარჩია