მევენახეები ჩაბარებული მოსავლის საფასურს ვერ ღებულობენ