გულბაათ ჭავჭავაძე, ვაცლავ ნეკი, ფრანსუა ენდიტი და სხვები