ფილოქსერამდელი კონიაკი ყველაზე ძვირად ღირებულად აღიარეს