2012 წელს ამერიკაში 2-ჯერ მეტი ალკოჰოლური სასმელი გაიყიდა, ვიდრე რუსეთში