გერმანელი მეღვინე, რომელმაც კაბადოკიაში ქვევრის ღვინო დააბრუნა