კახური ნადიმის გაგრძელება რესტორანში „მწვადი წალამზე“