თეიმურაზ ბაგრატიონის ლექსიკონის ერთი სტატიის შესახებ