ახალი ღვინის ფესტივალისათვის ოჯახური ღვინოები შეირჩა