დარიგება მაჭრის დაყენებაზედ და გაუმჯობესობა მისთვის ყურძნის წვენისა