ვენახის მორწყვა, ბარვა და თოხნა ადგილების მდებარეობის მიხედულობით