ქართული სუფრის სოციოფილოსოფია და ზოგიერთი სხვა რამ