ღვინის კომპანიებს გლეხებისთვის თანხის ავანსად გაცემას ურჩევენ