"ჯაყელების ღვინოები" – „ღვინის კლუბის“ პირველი არჩევანი