„ღვინის კლუბში“ ეკოლოგიურად სუფთა მევენახეობის საკითხებზე იმსჯელეს