8 მაისს, პირველი „ახალი ღვინის ფესტივალი“ თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზუემში!