„თავადი მაყაშვილის მარნის“ ღვინოები გერმანიის ბაზარზე მკვიდრდება