მეღვინეების ამბიცია ხშირად ეწინააღმდეგება ღვინის ხარისხს