ვაზის ქართული ჯიშების დიდი ნაწილი განადგურებას გადაურჩა