"ორგანიკა" - ორგანული და ბიოპროდუქტების პირველი მაღაზია თბილისში