დღეს პირველი ქართული სიგარის პრეზენტაცია გაიმართება