ფერმერებს ღვინის ქარხნებში ყურძნის ჩაბარება აუკრძალეს