ალკოჰოლური ინტერგაცია - რუსულ ბაზარზე აფხაზურ ღვინოს მწვანე შუქი აუნთეს