ღვინის ისტორია - ჩიტის თვალსაწიერიდან დანახული ოქროს სანაპირო