ვაზის, ტკბილისა და ღვინის ზოგიერთი ბიოქიმიური ანალიზი