რუსეთის ბაზარზე მომუშავე იტალიური ღვინის კომპანიები სირთულეების წინაშე აღმოჩნდნენ