ღვინის ტექნოლოგიისა და ბიოქიმიის საკითხებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები