ცოლიკოური-ოჯალეში, ქორენიშული როზანა, ხმელიძეების მარანი, 2020