„წარმოებული ღვინის მოცულობით მსოფლიო რუკაზე, საქართველო მე-19 ადგილზეა“