ღვინის ექსპორტმა პანდემიამდელ მაჩვენებელს გადააჭარბა