მეღვინეთა ორი ჯგუფის მისაღები და მიუღებელი რეგულირების წესები