ქართული ღვინის ხარისხს საერთაშორისო ექსპერტები შეამოწმებენ - მეღვინის პოზიცია