საქართველოს სოფლის მეურნეობის მევენახეობა-მეღვინეობის პროდუქციის წარმოებაზე დასპეციალიზების შესახებ