საავტორო ღვინო, კოოპერაცია და ქართული ღვინის ინდუსტრიის პოტენციალი