200-წლიანი მარანი ბოლნისში და შვაბური ლორის დამზადების წესი