ზურაბ ღვალაძის მარანი - New Wine Festival 2020 - Day 2