ღვინის კომპანია შუმი - New Wine Festival 2020 Day 1