"ქვევრებზე გადახურვა - მარანივით შემდეგში შემოსულა" - საინგილო