ხვალ, ტრენინგი ჭრებალოში – „ღვინის გამოზამთრება და გასტრონომიული ტურიზმი“