ქორენიში – ქვევრში ღვინის დაყენების ტრადიციები ლეჩხუმში