ხვალ! ტრენინგი ჭრებალოში - რთველის დაგეგმვა და მიმდინარეობა მცირე მარნებში