ყურძნის ხატვა ფუნჯების გარეშე// ღვინის ბოთლის საცობით.