ალექსანდროული-მუჯურეთული, კერესელიძების მარანი, 2019