მარანი - დიღმის ხეობა - აღმოსავლეთ საქართველოს მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის