ოცხანური საფერე, ნანუა, კოოპერატიული მეღვინეობა საზანო, 2017