ანონსი – ქვევრი – პრაქტიკული მნიშვნელობა, ტრადიცია და მომავლის პერსპექტივა