რაჭა–ლეჩხუმი – 2011–2018 წლების მოსავლების მიმოხილვა