ღვინის ამღვრევის მიზეზები და მათი გამოსწორების ზოგიერთი საშუალება