რეალური მჟავიანობის როლი ღვინის დაყენებასა და მოვლა-შენახვაში