ფრანგული ექსპედიცია ძველი ქართული თიხის ნაწარმისთვის